• تلفن ثابت: 02332511377
  • مهندس شاه‌حسینی: 09124635428 – 09124739428 – 09126139428
  • آدرس کارخانه: شهرک صنعتی شاهرود، فاز 1، خیابان کارگر 3
  • ایمیل: radrolik@gmail.com
  • آدرس سایت:www.radrolik.ir