رولیک تعویضی قطر 7و9 یکی از مهمترین استانداردهای استفاده شده در صنعت رولیک سازی است.

بلبرینگ تعویضی رولیک ها از با اهمیت ترین ابزارهای ساخت دستگاه های نوارنقاله می باشند. همانطور که از اسم رولیک تعویضی پیداست بلبرینگ هایی که درون این رولیک ها استفاده شده است با مرور زمان پس از خراب شدن قابل تعویض هستند.در بعضی از دستگاه های نوارنقاله نقش رولیک ها حتی از تسمه نقاله ها هم بیشتر است. در مجموعه رادرولیک ،بلبرینگ تعویضی رولیک ها در قطرهای استاندارد 9و 7 تولید می شوند ودستگاه های نوارنقاله نیز استانداردهای مخصوص به خود را دارند.