رولیک صنعتی ضربه گیر در صنایع مختلف مانند صنعت ساختمانی و دارویی و غذایی و سیمان غیره به کار گرفته میشوند رولیک ها در صنایع مختلف جهت کار های زیادی به کار گرفته میشوند که این باعث محبوبیت بالای رولیک صنعتی ضربه گیر شده است همانگونه که از نام رولیک صنعتی ضربه گیر پیداست جنس این رولیک ها از نوع استیل و گالوانیزه و سایر آهن آلات میباشد .رولیک صنعتی ضربه گیر از نظر وزن و استحکام کمتری برخوردار هستند .