یکی از انواع این غلطک کانوایرها ، نوع رولیک مخروطی می باشد که به دلیل اینکه بخشی از بدنه ی رولیک مخروطی نسبت به سایر طرفین از قطر کمتری برخوردار است ، در نتیجه حالت مخروطی به خود گرفته اند و به رولیک مخروطی نام گذاری شده است .رولیک مخروطی نیز در دو نوع ، مخروطی پرسی و نیز مخروطی بلبرینگ تعویضی تولید می شود که نسبت به نوع دستگاه و نیاز کاربر تعیین می شود.

معمولا جنس بدنه ی رولیک مخروطی از پلی یورتان می باشد تا تراش دادن آن راحت تر بوده و به سهولت بتوان به آن حالت مخروطی بخشید.