رولیک پرسی گریس خور نوع جدیدی از رولیک است که گروه تولیدی رادرولیک به صورت انحصاری تولید میکند و به علت اینکه گیریس باعث افزایش عمر بلبرینگ می شود و هوزینگ این رولیک ها طوری طراحی شده است که قابلیت نصب گریس خور و جایگذاری اورینگ را نیز دارد و این رولیک با دوام تر از رولیک پرسی و دارای عمر بیشتر می باشد و اینکه از لحاظ قیمت خیلی از رولیک تعویضی مناسب تر است.