پایه رولیک نوار نقاله یکی دیگر اجزای مهم نوار نقاله می باشد که همانطور که از نام آن مشخص است قطعه ای است که رولیک ها روی آن قرار می گیرند .نوار نقاله ها با توجه به انواع و حالت های مختلفی که دارند ، فرم های قرار گرفتن رولیک ها بر روی پایه رولیک نوار نقاله را متفاوت می نمایند.

 

در ساخت پایه رولیک نوار نقاله باید به نکات زیر توجه داشت :

1-میزان حداکثر باری که قرار است بر اساس وزن و حجم بر روی نوار نقاله قرار بگیرد

2-محیطی که قرار است نوار نقاله در آنجا مورد استفاده قرار بگیرد

3-شکل و ابعاد سطح مقطع نوار نقاله ی مورد استفاده

 

پایه رولیک نوار نقاله دارای دو سوراخ در بدنه ی خود هستند که به جهت پیچ کردن آن ها به بدنه ی نوارنقاله تعبیه شده اند. پایه رولیک نوار نقاله شبیه به یک گونیا هستند که در ابعاد مختلفی نسبت به نوع رولرها ساخته می شوند.